Privacyverklaring

Pierre Ache Wijnen behandelt de persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring lichten we dit toe.

Persoonsgegevens die wij bewaren en gebruiken
Pierre Ache Wijnen bewaart en gebruikt persoonsgegevens als je kenbaar hebt gemaakt– al dan niet via de website- informatie te willen ontvangen over onze wijnen, onze activiteiten, omdat je een bestelling hebt geplaatst of omdat je gegevens van een ander hebt opgegeven in verband met levering van een bestelling.

De volgende persoonsgegevens worden door ons opgeslagen, gebruikt en bewaard:

 • Voor- en achternaam
 • Heer of mevrouw
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens – factuuradres en bezorgadres als dit verschillend is
 • E-mailadres(-sen)
 • Telefoonnummer(s)

Met welke doelen verwerken we de gegevens

 • Om bestellingen te kunnen leveren.
 • In verband met het afhandelen van betalingen.
 • Om onze nieuwsbrief/brochure te mailen en je te informeren over onze activiteiten, aanbiedingen en cursussen.
 • Om je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is, bijvoorbeeld om een leverafspraak te maken.
 • In verband met het voeren van de bedrijfsadministratie.


Dat doen we met de volgende rechtsgronden:

 • Sommige verwerkingen zijn noodzakelijk voor de overeenkomst (om je bestelling te kunnen afleveren hebben we een bezorg- en factuuradres nodig).
 • Voor sommige verwerkingen vragen we toestemming –zoals bij levering het doorgeven van het bezorgadres en/of telefoonnummer aan de vervoerder.
 • Door het verstrekken van je emailadres of het opvragen van informatie geef je toestemming voor het versturen van de nieuwsbrief/brochure en informatie over onze wijnen, aanbiedingen en activiteiten.
 • Sommige verwerkingen zijn wettelijke verplichtingen (zoals administratie voeren en de fiscale informatie- en bewaarplicht).

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft geen intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Alcohol verkopen aan jongeren tot 18 jaar is wettelijk verboden. In verband hiermee hebben we een leeftijdsvraag op de website. We kunnen niet controleren of een bezoeker deze gegevens naar waarheid invult. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pierreachewijnen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Naam en adresgegevens
  • Bewaartermijn: 7 jaar
  • Reden: Fiscale bewaarplicht
 • Telefoonnummer o
  • Bewaartermijn: Tot 5 jaar na je laatste bestelling
  • Reden: actualiteit van het klantenbestand
 • E-mailadres o
  • Bewaartermijn: Tot 5 jaar na je laatste bestelling
  • Reden: Voor verzenden (email) van info zoals actueel wijnaanbod etc.
 • Bankrekeningnummer
  • Bewaartermijn: 7 jaar
  • Reden: Fiscale bewaarplicht
 • Bestelgegevens
  • Bewaartermijn: 7 jaar
  • Reden: Fiscale bewaarplicht
 • Factuurgegevens
  • Bewaartermijn: 7 jaar
  • Reden: Fiscale bewaarplicht

Delen met anderen
Pierre Ache Wijnen verkoopt geen persoonsgegevens aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We besteden sommige werkzaamheden uit aan andere bedrijven. We verstrekken persoonsgegevens van klanten aan transportbedrijven om de bestelling te kunnen leveren en aan de accountant ten behoeve van onze bedrijfsadministratie. Die bedrijven zijn verwerker van de persoonsgegevens waarvoor Pierre Ache Wijnen verantwoordelijke is. Deze bedrijven zijn verplicht net zo zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens als wij zelf. Ze mogen de persoonsgegevens niet doorgeven aan anderen.

In kaart brengen website bezoek
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van ons bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics daar aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over onze website te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om via ons verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Pierre Ache wijnen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je persoonsgegevens sturen naar info@pierreachewijnen.nl. In geval van verzoek tot inzage, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. We wijzen je op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiligen
Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van de verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via ons contactformulier.